Termeni și condiții

Prezentul magazin virtual edituratraiandorz.ro cuprinde orice fel de informații (texte, poze, produse, preturi, logouri), care constituie conținutul magazinului virtual edituratraiandorz.ro, proprietate a Editura Traian Dorz. Orice preluare a conținutului (integrală sau parțială) în alte scopuri decât în interes personal este sancționată de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală.

Accesarea și/sau utilizarea site-ului de către dumneavoastră constituie ACCEPTAREA prezentelor condiții și vă obligă la respectarea acestora.

Orice informație privitoare la contractul încheiat intre dvs. și Editura Traian Dorz se va stoca pentru un timp limitat și va fi disponibila pentru terți doar la solicitarea organelor judiciare.

Pentru orice eroare survenita în transmiterea de către dvs. a datelor necesare prelucrării comenzii plasate, aveți la dispoziție adresa de email contact@edituratraiandorz.ro.

Ulterior prelucrării comenzii de către Editura Traian Dorz, nu ne asumam răspunderea decurgând din transmiterea de către dvs. a datelor eronate.

Cu privire la codurile de conduita relevante, conform art. 8 lit. e) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, Legea 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte va rugam sa consultați legislația specifica afișată pe site-ul ANPC, secțiunea „Acte normative”.

Prevederile prezentului contract la distanță se completează și cu legea 365/2002 privind comerțul electronic republicată și modificată și cu OUG 34/2014 privind drepturilor consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii.

Definiții ale prezentului document:

SC Editura Traian Dorz SRL acceptă încheierea contractelor la distanță prin mijloace electronice și se obliga astfel sa respecte legislația aplicabilă încheierii, validității și efectelor juridice ale acestor contracte.

În cuprinsul prezentului document, următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea, dacă din context nu rezulta altfel, înțelesurile specificate mai jos:

UTILIZATOR: orice persoana care vizitează și/sau interacționează cu site-ul Editura Traian Dorz;

VÂNZĂTOR: S.C. Editura Traian Dorz SRL cu sediul în Simeria, Șoseaua Națională nr. 41, județul Hunedoara, țara România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J20/231/92 și având CUI: 2150250, denumită în continuare Editura Traian Dorz.

CUMPĂRĂTOR: Orice persoană fizică sau persoană juridică care plasează o comandă în magazinul virtual edituratraiandorz.ro și care a acceptat termenii și condițiile prezentului contract la distanță.

MAGAZINUL VIRTUAL: paginile web aparținând Editura Traian Dorz care se afla la adresa edituratraiandorz.ro, prin intermediul căruia cumpărătorul are acces la informații privind produsele oferite spre vânzare de către Editura Traian Dorz.

În magazinul virtual Editura Traian Dorz sunt puse la dispoziția cumpărătorilor spre vânzare cărți, CD-uri, DVD-uri și alte materiale apărute în Editura Traian Dorz.

Paginile web includ informații sub formă de text, imagini, preturi, softuri, baze de date, logo-uri, promoții, oferte, etc. ce compun site-ul Editura Traian Dorz.

BUNURI: produse puse la dispoziția cumpărătorului spre vânzare de către vânzător prin intermediul magazinului virtual Editura Traian Dorz.

COMANDĂ ONLINE: comunicare virtuala dintre vânzător și cumpărător prin care cumpărătorul intenționează să achiziționeze bunuri de la vânzător, pe care acesta din urmă este de acord să le livreze iar cumpărătorul este de acord să le plătească.

COMANDĂ CONFIRMATĂ: comandă efectuată online prin intermediul magazinului virtual edituratraiandorz.ro de către un cumpărător ale cărui date de identificare și detalii cu privire la comanda sa au fost validate telefonic ca urmare a contactului dintre acesta și Editura Traian Dorz.

Orarul de funcționare:

Comenzile pot fi plasate online oricând, dar perioada de procesare a acestora se desfășoară zilnic în intervalul 9-17.

Comenzile plasate în zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale vor fi procesate în următoarea zi lucrătoare.

Dacă clientul este nou, vânzătorul își asumă acceptarea comenzii din partea cumpărătorului în momentul în care există o confirmare telefonică sau prin email.

Odată lansată comanda online, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare ulterioara (telefonic sau electronic) precum și cu modul de operare al vânzătorului.

Orice comanda confirmată implică vânzătorul și consumatorul persoană fizică într-un contract la distanță.

Contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între Editura Traian Dorz, în calitate de vânzător și un consumator – cumpărător, în cadrul prezentului sistem de vânzare organizat de către Editura Traian Dorz, utilizând în mod exclusiv, înainte și la încheierea acestui contract, tehnica de comunicație la distanță cuprinsă în magazinul virtual;

Momentul încheierii contractului la distanță cu persoana fizica, respectiv, îl constituie momentul primirii mesajului de confirmare de către consumator, referitor la comanda sa.

Obligații ale vânzătorului:

Vânzătorul pune la dispoziția cumpărătorului, în mod gratuit, informații profesionale cu privire la produsele și serviciile sale pentru a atinge finalitatea menționată în comanda online.

Conținutul publicat în magazinul virtual Editura Traian Dorz, are caracter orientativ și sunt informații despre produsele comercializate de acesta cât și alte date considerate de Editura Traian Dorz ca fiind de interes pentru CUMPĂRĂTORI.

Editura Traian Dorz este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuala asupra magazinului virtual, respectiv asupra mărcilor, designului, funcționalităților site-ului și imaginilor.

Dacă prețurile sau alte informații despre produs au fost afișate greșit ne alocăm dreptul a nu onora comanda și de a anunța clientul în legătură cu eroarea intervenită dacă livrarea nu s-a efectuat.

Imaginile produselor sunt afișate în magazinul virtual cu titlu de prezentare. Produsele efectiv comandate pot diferi sub aspectul unor caracteristici (ex. nuanțe de culoare) de aspectul real al produsului, în funcție de lotul în care au fost tipărite.

Prețul produsului comandat este cel afișat la data plasării comenzii.

Editura Traian Dorz nu poate fi făcut responsabil pentru prejudiciile create de informațiile publicate în magazinul virtual din erori ce nu-i aparțin.

Editura Traian Dorz își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica orice informație din magazinul virtual fără a anunța în prealabil utilizatorii site-ului.

Editura Traian Dorz își rezerva dreptul de a contacta vizitatorul magazinului virtual pe email sau telefonic dacă în urma interacțiunii cu site-ul acesta completează datele de identificare și contact și solicita în mod expres orice tip de informație disponibila.

Dreptul de proprietate intelectuală

Însemnele grafice, denumirile, mărcile (cum sunt, de exemplu: numele site-ului și al Editura Traian Dorz) sunt proprietatea SC Editura Traian Dorz SRL și nu pot fi preluate și/sau folosite fără acordul prealabil scris al proprietarului.

Utilizatorul nu va copia, distribui, prelua, publica în scop comercial nicio informație conținută de magazinul virtual Editura Traian Dorz, fără acordul prealabil scris al titularului site-ului.

Orice modificare neautorizată a site-ului este interzisă.

Facturare și alte documente însoțitoare ale coletului

Vânzătorul va emite pe baza informațiilor deținute de acesta și a celor furnizate de cumpărător o factură pentru bunurile livrate.

Limitarea răspunderii

Editura Traian Dorz nu răspunde pentru prejudiciile create, din cauze ce exclud culpa sa, de nefuncționarea magazinului virtual precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării paginilor magazinului virtual (ex. defecțiuni la rețeaua de internet).

Riscuri și responsabilități

Vânzătorul este responsabil de ambalarea corespunzătoare a bunurilor.

Riscul pieirii bunului se transfera la cumpărător în momentul predării efective a bunului.

Vânzătorul își asuma responsabilitatea livrării produselor comandate de cumpărător.

Acceptarea bunurilor

La prezentarea de către firma de curierat a coletului, vă rugăm să semnați de primire și să achitați contravaloarea acestuia. Ulterior, puteți desigila coletul și verifica produsul.

Cumpărătorul are dreptul să nu accepte bunurile livrate în cazul în care acestea nu sunt conforme cu detaliile tehnice specificate în comanda. În acest caz Vânzătorul își asumă responsabilitatea aducerii produselor la conformitate.

De asemenea consumatorul (persoana fizică) are dreptul de retur a produselor în termen de 14 zile de la achiziționarea acestora. Vă rugăm să accesați condițiile generale de retur.

Transferul de proprietate

În cazul plătii prin OP sau card, cumpărătorul va intra în proprietatea mărfii după confirmarea plătii.

În cazul livrării bunurilor prin curier, cu plata ramburs, cumpărătorul va intra în proprietatea mărfii și va avea dreptul sa deschidă coletul după semnarea documentului de transport și efectuarea plății.

Forță majoră

Forță majora, (eveniment imprevizibil, incontrolabil și inevitabil ce afectează derularea contractului), exonerează de răspundere partea care o invocă.

Litigii. Legea aplicabila

Relațiile contractuale dintre părți sunt guvernate de legea română. Orice litigiu care nu poate fi rezolvat pe cale amiabila va fi trimis spre soluționare instantelor competente.